Gazeta

Ogłoszenia Stałe

Organizacja zajęć

W czasie pobytu dziecka w szkole przewidziana jest 20 minutowa przerwa na posiłek, który każde dziecko przynosi z domu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (plastikowe butelki i sztućce).

Dyżury

Obowiązki osoby dyżurującej.

  1. Przybycie do szkoły o godz. 8.30 i pomoc nauczycielom w przygotowaniu klas do zajęć.
  2. Troska o bezpieczeństwo uczniów wychodzących do toalety.
  3. Pomoc przy odbiorze dzieci przez rodziców i uporządkowanie klas lekcyjnych po zajęciach.

Opłaty

Opłata za szkołę za cały rok wynosi: