Historia szkoły

Historia Szkoły

POCZĄTKI

Polska Szkoła im. Św. Jana Pawła II na Staten Island przy Parafii Św. Stanisława Kostki powstała w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii, ks. Józefa Tokarczyka oraz dzięki zaangażowaniu kilku przychylnych osób, pani Ewy Wiśniewskiej, która została dyrektorem szkoły oraz profesora Henryka Wiśniewskiego wraz z małżonką, panią profesor Krystyną Wiśniewską.

Szczególne podziękowania należą się paniom Annie Filipkowskiej, Bogumile Koszałka oraz pani Ewie Orzeszko. W pierwszym roku działalności szkoła liczyła 13 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie i znajomości języka polskiego. Uczniowie uczyli się języka polskiego oraz historii Polski.

W późniejszym czasie szkołę wspomógł następny proboszcz, ks. Marek Suchocki, który dzięki swoim rozlicznym kontaktom z politykami otrzymał dotacje na szkołę. W 2007‐2008 roku powstała sala komputerowa, w której uczniowie szkoły mają zajęcia wspomagane technologią informatyczną.

Szkoła rozrasta się i liczy sobie około 60 uczniów oraz cztery poziomy nauczania.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

W ciągu ostatnich kilku lat nasza szkoła rozwinęła się i rozrosła w znacznym stopniu. Jest to częściowo spowodowane zmianami demograficznymi, które zaszły na Staten Island.

W ostatnich dwóch latach przyszło do nas bardzo dużo pierwszoklasistów i utworzone zostały po dwie równoległe klasy. W chwili obecnej są dwie pierwsze i dwie drugie klasy. Dyrektorem szkoły jest Pani Aneta Jedynasty a Grono Pedagogiczne stanowią energiczni, pełni ciekawych pomysłów nauczyciele.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne; kółko plastyczne oraz teatralne. W tymże roku wystawiane są dwie sztuki: Jasełka Bożonarodzeniowe oraz przedstawienie o Janie Pawle II opowiadające biografię Papieża przeplatane wierszami oraz piosenkami.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła planuje dalszy rozwój, tym bardziej że z roku na rok przybywa nam uczniów.

Planujemy podnosić poziom nauczania w szkole, aby nasi absolwenci znali nie tylko język i kulturę polską, lecz także potrafili wykazać się znajomością polskiej historii oraz literatury.

Planujemy wspólne wycieczki, aby zacieśnić więzi między społecznością szkolną oraz by wspólnie przeżywane chwile na zawsze zapadły w naszych sercach.

Poprzez rozwój zajęć pozalekcyjnych pragniemy otworzyć nasze dzieci i młodzież na różne dziedziny kultury polskiej i poszerzyć ich światopogląd.

W roku szkolnym 2013-­‐2014 uczęszcza do szkoły 130 dzieci. Rozmiary klas są małe, nie przekraczające 16 osób w każdej klasie. Naukę w szkole rozpoczynają dzieci w wieku 5 lat idąc do zerówki. Ostatnim oddziałem jest klasa ósma, której uczniowie planują pozostać w szkole i kontynuować edukację w następnym roku jako licealiści. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki!