Ogłoszenia Stałe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Klasy 0 – VIII spotykają się w soboty w godzinach 9.00AM – 1.00PM
Zajęcia dodatkowe – sobota w godzinach 1.00PM – 2.00PM

W czasie pobytu dziecka w szkole przewidziana jest 20 minutowa przerwa na posiłek, który każde dziecko przynosi z domu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (plastikowe butelki i sztućce).

DYŻURY

Obowiązki osoby dyżurującej.
1. Przybycie do szkoły o godz. 8.30 i pomoc nauczycielom w przygotowaniu klas do zajęć.
2. Troska o bezpieczeństwo uczniów wychodzących do toalety.
3. Pomoc przy odbiorze dzieci przez rodziców i uporządkowanie klas lekcyjnych po zajęciach.

OPŁATY

Opłata za szkołę za cały rok wynosi:
$425 + $50 depozyt za dyżur –$475 – jedno dziecko
$750 + $100 depozyt za dyżur –$850 – dwoje dzieci
$900 + $150 depozyt za dyżur –$1050 – troje i więcej

Depozyt za dyżur w wysokości  $50 jest wliczony w całościowa opłatę za szkole. Z chwila wykonania dyżuru depozyt zostanie zwrócony. Rodzice każdego dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązani są do odbycia jednego dyżuru w szkole

Termin płatności za szkole upływa  1 grudnia. Nieuregulowanie wszystkich opłat w wyznaczonym terminie podlegać będzie dodatkowym kosztom w wysokości $50