Patron Szkoły Jan Paweł II

Nasz Patron Św. Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II urodził się w Wadowicach, 18 maja 1920 roku.

Jego prawdziwe nazwisko to Karol Wojtyła.

Gdy Karol miał 9 lat zmarła jego mama.

Karol był bardzo dobrym uczniem, lubił sport, interesował się teatrem. Jako dziecko pragnął studiować literaturę i zostać profesjonalnym aktorem.

Gdy miał 18 lat zaczął studiować filozofie w Krakowie. Interesował się mistycyzmem, modlitwą i medytacją. Zaczął również grać w teatrze uniwersyteckim.

W 1939 roku, gdy rozpoczęła się II Wojna Światowa, Karol pracował i studiował kapłaństwo. On i inni studenci zaczęli pomagać społeczności żydowskiej ukrywać się przed najeźdźcą niemieckim. W tym samym czasie zmarł ojciec Karola. W 1944 nazwisko Karola pojawiło się na czarnej liście Nazi. Nie mógł pracować i musiał się ukrywać.

Gdy wojna się skończyła został wyświęcony na księdza. Dziesięć lat później został mianowany Biskupem Pomocniczym w Krakowie. W 1967 roku został Kardynałem i zaczął podróżować po całym świecie.

16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na Papieża.

W 1981 roku Papież Jan Paweł II został postrzelony. Zamachowiec został złapany. W 1983 roku Papież odwiedził go w więzieniu i wybaczył atak na jego życie.

Papież Jan Paweł II jest autorem moralnych i filozoficznych prac oraz wierszy.

Odbył 101 pielgrzymek. Polskę odwiedził 8 razy. Za każdym razem witały go tysiące wiernych. Był zawsze witany bardzo życzliwie. Pielgrzymki, Ojciec Święty, zawsze dedykował miłości, dobrym stosunkom między ludźmi oraz pokojowi na całym świecie.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.