Rada rodziców

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca: Edyta Wasiukiewicz
Zastępca przewodniczącej: Radek Korek
Skarbnik: Ewa Stankiewicz
Sklepik: Agnieszka Lantowski, Elzbieta Bojarska, Aneta Madziar